top of page

Coláiste Bhréanainn

Baile an Bhuineánaigh

via Lios Tuathail

Co. Chiarraí

 

Uimhir an Choláiste: 068-27216 (Samhradh)

                                              061-400987

 

Baile is gaire: Baile an Bhuineánaigh

 

Rúnaí an Choláiste:     Colm Ó Cathasaigh

                                         18 Sráid Thomáis

                                         Luimneach

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 05. 06. 2019 - 27. 06. 2019              Táille: €850

 

Cúrsa C: 21. 07. 2019 - 05. 08. 2019              Táille: €620

Aois:  11 - 17 mbliana d'aois

 

Eolas breise:  Níl Agallamh Riachtanach

                            Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Costas bhreise: Taisteal

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Bhréanainn

Ballybunnion

via Listowel

Co. Kerry

 

College Phone Number: 068-27216 (Summer)

                                       061-400987

 

 

Nearest Town: Bally bunnion

 

College Secretary:    Colm Ó Cathasaigh

                                      18 Sráid Thomáis

                                       Luimneach

 

Email:  

 

Website: 

 

Courses : 

 

Course A: 05. 06. 2019 - 27. 06. 2019                        Fee:€850

 

Course C: 21. 07. 2019 - 05. 08. 2019                        Fee:€620

 

Age: 11 - 17 years old

 

Additonal information:    No  Interview Necessary

                                                Irish language rule enforced

                                                No bicycles allowed

                                                Extra cost: Travel         

                      

bottom of page