top of page

Coláiste Eoghain Uí Chomhraidhe

Carraig a' Chabhaltaigh

Inis

Co. an Chláir

 

Uimhir an Choláiste: 065-9058014

Facs:                               065-6867777                                      

 

Baile is gaire: Cill Chaoi (12km)

 

Rúnaí an Choláiste:    

                         Domhnall Ó Loingsigh

                         Teach Westbrook

                         Bóthar an Ghoirt

                         Inis

                         Co. an Chláir

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

Cúrsaí : 

 

Aois:  10 - 14 mbliana d'aois

 

Eolas breise:  Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            

Ceann de na Coláistí is sine sa tír, tá Colaiste Eoghain ag freastal ar scoláirí le céad bliain anuas. Tá an coláiste féin suite míle siar ó Charraig a'Chabhaltaigh, áit álainn cois farraige. Tagann feabhas as cuimse ar chumas labhartha na ndaltaí sa Ghaeilge toisc nach gcloiseann siad ach an teangan  sin do thréimhse an chúrsa. Fáiltítear roimh chuairteanna ó thuismitheoirí ag deireadh seachtaine. Glacann na daltaí páirt i réimse leathan d'imeachtaí agus turasanna, chomh maith leis na ranganna. Déanann na múinteoirí agus na cinnirí cinnte de go mbíonn na daltaí sásta agus iad ag foghlaim.

 

 

 

 

Coláiste Eoghain Uí Chomhraidhe

Carrigaholt

Ennis

Co. Clare

 

College Phone Number: 065-9058014

Fax:                                              065-6867777

 

Nearest Town:  Kilkee (12km)

 

College Secretary:      

                                            Domhnall Ó Loingsigh

                                            Westbrook House

                                            Gort Road

                                            Ennis

                                            Co. Clare

 

 

Email:  

 

Website: 

 

Courses : 

 

 

Age: 10 - 14 years old

 

Additonal information:    Irish language rule enforced

                                                       No bicycles allowed

                                                              

One of the oldest colleges in the country, Coláiste Eoghain has served students for the past one hundred years. The college itself is situated a mile west of Carrigaholt village, in a beautiful location beside the sea. Students notice a huge improvement in their spoken ability in Irish, as they are immersed in the language for the duration of the course. Visits from parents are welcome at the weekend. The students take part in a wide variety of activities and trips, as well as the classes. The teachers and leaders ensure that the students are happy as they learn.
bottom of page