top of page

Coláiste Gharumna

Tír an Fhia

Leitir Móir

Co. na Gaillimhe 

 

Uimhir an Choláiste: 091 551922

Facs:  091 551921

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:    Eilís Ní Lochnáin

                                          Tír an Fhia

                                          Leitir Móir

                                          Co. na Gaillimhe 

          

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsaí S.C.G /O.C.G.

Ullmhúchán don Scrudú Cáilíochta sa Ghaeilge S.C.G

Oiriúnú le haghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge O.C.G.

Gach páirt den scrúdú clúdaithe

 

  Cúrsa A:    28/10/2018 - 03/11/2018            

  Cúrsa B:    17/02/2019 - 24/02/2019

  Cúrsa C:    14/04/2019 - 21/04/2018

  Cúrsa D:    Cúrsaí ar súil i rith an tsamhradh 2019

 

 

 

Cúrsaí -Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

(Abhar Óidí)

 

Cúrsa: Cáisc 2019

                   13/04/2019 - 27/04/2019        Táille €650.00

 

 

Cúrsaí Idirbhliana - Gearr chúrsaí Ghaeltachta

Ón Luain go dtí an Aoine

 

 

 

Coláiste Gharumna

Tír an Fhia

Lettermore

Co.Galway

 

College Phone Number: 091-551922

Fax:  091-551921

 

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:    Eilís Ni Lochnáin

                                      Tír an Fhia

                                       Leitir Móir

                                       Co.na Gaillimhe

 

Email:  

 

Website: 

 

 

 

Courses : 

 

Cúrsaí S.C.G /O.C.G.

Preparation for Irish exam for Teachers who trained abroad and wish to obtain the Irish qualification.

All parts of the exam covered

 

  Course A:    28/10/2018 - 03/11/2018            

  Course B:    17/02/2019 - 24/02/2019

  Course C:    14/04/2019 - 21/04/2019

  Course D:    Courses available during the summer

 

 

Course -Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

(Student Teacher Gaeltacht placement)

 

Course: Easter 2018

                   13/04/2019 -27/04/2019        Fee: €650.00

 

 

Transition Year course - Mini Gaeltacht courses

Monday to Friday courses

 

 

  

 

 

 

 

bottom of page