top of page

Coláiste Gharumna

Tír an Fhia

Leitir Móir

Co. na Gaillimhe 

 

Uimhir an Choláiste: 091 551922

Facs:  091 551921

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:    Eilís Ní Lochnáin

                                          Tír an Fhia

                                          Leitir Móir

                                          Co. na Gaillimhe 

          

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsaí S.C.G /O.C.G.

 

Ullmhúchán don Scrudú Cáilíochta sa Ghaeilge S.C.G

Oiriúnú le haghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge O.C.G.

Gach páirt den scrúdú clúdaithe

 

 

Cúrsaí -Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht (Ábhar Óidí)

 

  

Dátaí na dTréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht

 

Coláiste Marino                           23/03/2024 - 06/04/2024  

Coláiste Froebel                          23/03/2024 - 06/04/2024  

               

Coláiste Mhuire gan Smál:        05/01/2024 – 19/01/2024

                                                      04/05/2024 – 18/05/2024   

Coláiste Phádraig DCU              16/08/2024 – 30/08/2024

 

 

 

Coláiste Gharumna

Tír an Fhia

Lettermore

Co.Galway

 

College Phone Number: 091-551922

Fax:  091-551921

 

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:    Eilís Ni Lochnáin

                                      Tír an Fhia

                                       Leitir Móir

                                       Co.na Gaillimhe

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses

 

S.C.G /O.C.G. courses

 

Preparation for Irish exam for Teachers who trained abroad and wish to obtain the Irish qualification.

All parts of the exam covered

Courses - Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht (Ábhar Óidí)

 

Dates of Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht

 

Marino Institute of Education    23/03/2024 - 06/04/2024  

Froebel College of Education     23/03/2024 - 06/04/2024  

Mary Immaculate College :         05/01/2024 – 19/01/2024

                                                         04/05/2024 – 18/05/2024   

 

St. Patrick’s College of Education DCU  

                                 16/08/2024 – 30/08/2024

 

 

  

 

 

 

 

bottom of page