top of page

Coláiste Naomh Éanna

An Spidéal

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 091-558870 

                                        087-1349929

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Máire Uí Chonghaile

                                               Radharc an Chláir

                                               Coilleach

                                               An Spidéal

                                               Co. na Gaillimhe

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí :

 

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

 

Eanáir 2020         09. 01. 2020 - 23. 01. 2020            

 

Cáisc 2019           04. 04. 2020 - 18. 04. 2020      

 

Bealtaine 2020  03. 05. 2020 - 17. 05. 2020

                              17. 05. 2020 - 31. 05. 2020

 

Táille: €750

 

 

Cúrsaí do Mhúinteoirí Bunscoile (SCG & OCG)

2018-19

 

 

Deireadh Fómhair 2019     27. 10. 2020 - 03. 11. 2020

Feabhra 2020                        16. 02. 2020 - 22. 02. 2020

Cáisc 2020             A              05. 04. 2020 - 11. 04. 2020

                                 B              12. 04. 2020 - 18. 04. 2020

 

Samhradh 2020

Bíonn cúrsa ar fáil beagnach gach seachtain, faigh i dteagmháil linn

 

Eolas breise:

 

Tumadh, deireadh seachtaine, oíche agus cúrsaí ar líne:

 • Cúrsaí d'Ábhar Oidí

 • Cúrsaí Iar-Chéimithe

 • Cursaí do micléinn 3ú leibhéal atá ag staidear Gaeilge mar ábhar chéime.

 • Cúrsaí do dhaoine fásta &  mic léinn Ardteistiméireachta.

 • SNA's, Gardaí, Banaltraí, Dochtúirí, Dlíodóirí,             Cuntasóirí agus araile.

 • Dianchúrsa árdteistiméireachta

 

 • Cúrsaí do daoine fásta ar gach leibhéal foghlama.

 

Seirbhísí eile:

 

 • Ullmhúchán d' agallamh mar phríomhóide agus postanna eile múinteoireachta.

 • Ullmhúcháin d'agallamh mar mac léinn Iar-chéimithe múinteoireachta.

 

 

 • Déan teagmháil linn chun tuilleadh eolais a fháil ar na cúrsaí seo.

 

 

 

 

 

 

Coláiste Naomh Éanna

Spiddal

Co. Galway

 

College Phone Number:      091-558870

                                                   087-1349927 

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:     Máire Uí Chonghaile

                                            Radharc an Chláir

                                            Coilleach

                                            An Spidéal

                                           Co. na Gaillimhe

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Gaeltacht courses for Student Teachers 

 

January 2020    09. 01. 2020 - 23. 01. 2020 

 

Easter 2020       04. 04. 2020 - 18. 04. 2020      

 

May 2020           03. 05. 2020 - 17. 05. 2020

                             17. 05. 2020 - 31. 05. 2020

                           

Fee: €750

 

 

Courses for primary Teachers (SCG & OCG) 2016-2017

 

 

 

October 2019             27. 10. 2019 - 03. 11. 2020

February 2020           16. 02. 2020 - 22. 02. 2020

Easter 2020         A       05. 04. 2020 - 11. 04. 2020     

                               B       12. 04. 2020 - 18. 04. 2020

 

Summer 2020

Summer courses will run nearly every week between 28/6/2020 to 18/08/2020, contact the College for details

 

 

Additional information:

 

Immersion, weekend, night & online Irish Language Courses for:

 • Student Teachers

 • Postgraduate Student Teachers

 • Prospective Applicant Teachers

 • 3rd level students studying Irish

 • Mature & Repeat Leaving Cert Students

 • Repeat third level College exams

 • Pre-leaving cert Irish courses

 • Courses for adults, beginners, improvers & advanced learners

Other services offered include:

 • Preparation for interviews for principal and other teaching jobs

 • Preparation for interview for admission to postgraduate teaching courses

 • Please contact us for information on these services

 

 

 

                      

bottom of page