top of page

Coláiste Naomh Éanna

An Spidéal

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 091-558870 

                                        087-1349929

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Máire Uí Chonghaile

                                               Radharc an Chláir

                                               Coilleach

                                               An Spidéal

                                               Co. na Gaillimhe

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí :

 

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

Cáisc 2023          01. 04. 2023 - 15. 04. 2023      

Bealtaine 2023  30. 04. 2023 - 14. 05. 2023

Lúnasa 2023      18. 08. 2023 - 01. 09. 2023

 

Cúrsaí do Mhúinteoirí Bunscoile (SCG & OCG)

Feabhra 2023                       13. 02. 2023 - 17. 02. 2023

Cáisc 2023             A             03. 04. 2023 - 07. 04. 2023

                                 B             10. 04. 2023 - 14. 04. 2023

 

Samhradh 2023

Bíonn cúrsa ar fáil beagnach gach seachtain, faigh i dteagmháil linn

 

Eolas breise:

 

Tumadh, deireadh seachtaine, oíche agus cúrsaí ar líne:

 • Cúrsaí d'Ábhar Oidí

 • Cúrsaí Iar-Chéimithe

 • Cursaí do micléinn 3ú leibhéal atá ag staidear Gaeilge mar ábhar chéime.

 • Cúrsaí do dhaoine fásta &  mic léinn Ardteistiméireachta.

 • SNA's, Gardaí, Banaltraí, Dochtúirí, Dlíodóirí,             Cuntasóirí agus araile.

 • Dianchúrsa árdteistiméireachta

 

 • Cúrsaí do daoine fásta ar gach leibhéal foghlama.

 

Seirbhísí eile:

 

 • Ullmhúchán d' agallamh mar phríomhóide agus postanna eile múinteoireachta.

 • Ullmhúcháin d'agallamh mar mac léinn Iar-chéimithe múinteoireachta.

 

 

 • Déan teagmháil linn chun tuilleadh eolais a fháil ar na cúrsaí seo.

 

 

 

 

 

 

Coláiste Naomh Éanna

Spiddal

Co. Galway

 

College Phone Number:      091-558870

                                                   087-1349929                       

Nearest Town: Galway

 

 

College Secretary:     Máire Uí Chonghaile

                                            Radharc an Chláir

                                            Coilleach

                                            An Spidéal

                                            Co. na Gaillimhe

 

Email:  

 

Website: 

Courses : 

 

Gaeltacht courses for Student Teachers 

 

Easter 2023       01. 04. 2023 - 15. 04. 2023      

May 2023           30. 04. 2023 - 14. 05. 2023

August 2023      18. 08. 2023 - 01. 09. 2023

                           

 

 

Courses for primary Teachers (SCG & OCG) 

 

February 2023           13. 02. 2023 - 17. 02. 2023

Easter 2023             03. 04. 2023 - 07. 04. 2023     

                               B     10. 04. 2023 - 14. 04. 2023

 

Summer 2023

Summer courses will run nearly every week during the summer, contact the College for details

 

 

Additional information:

 

Immersion, weekend, night & online Irish Language Courses for:

 • Student Teachers

 • Postgraduate Student Teachers

 • Prospective Applicant Teachers

 • 3rd level students studying Irish

 • Mature & Repeat Leaving Cert Students

 • Repeat third level College exams

 • Pre-leaving cert Irish courses

 • Courses for adults, beginners, improvers & advanced learners

Other services offered include:

 • Preparation for interviews for principal and other teaching jobs

 • Preparation for interview for admission to postgraduate teaching courses

 • Please contact us for information on these services

 

 

 

                      

bottom of page