top of page

Coláiste Naomh Éanna

An Spidéal

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 091-558870 

                                        087-1349929

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Máire Uí Chonghaile

                                               Radharc an Chláir

                                               Coilleach

                                               An Spidéal

                                               Co. na Gaillimhe

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí :

 

Dátaí na dTréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht

 

Coláiste Marino                       23/03/2024 - 06/04/2024  

Coláiste Froebel                      23/03/2024 - 06/04/2024  

               

Coláiste Mhuire gan Smál:    05/01/2024 – 19/01/2024

                                                   04/05/2024 – 18/05/2024   

 

Coláiste Phádraig DCU         16/08/2024 – 30/08/2024

 

Samhradh 2024

Bíonn cúrsa ar fáil beagnach gach seachtain, faigh i dteagmháil linn

 

Eolas breise:

 

Tumadh, deireadh seachtaine, oíche agus cúrsaí ar líne:

 • Cúrsaí d'Ábhar Oidí

 • Cúrsaí Iar-Chéimithe

 • Cursaí do micléinn 3ú leibhéal atá ag staidear Gaeilge mar ábhar chéime.

 • Cúrsaí do dhaoine fásta &  mic léinn Ardteistiméireachta.

 • SNA's, Gardaí, Banaltraí, Dochtúirí, Dlíodóirí,             Cuntasóirí agus araile.

 • Dianchúrsa árdteistiméireachta

 

 • Cúrsaí do daoine fásta ar gach leibhéal foghlama.

 

Seirbhísí eile:

 

 • Ullmhúchán d' agallamh mar phríomhóide agus postanna eile múinteoireachta.

 • Ullmhúcháin d'agallamh mar mac léinn Iar-chéimithe múinteoireachta.

 

 

 • Déan teagmháil linn chun tuilleadh eolais a fháil ar na cúrsaí seo.

 

 

 

 

 

 

Coláiste Naomh Éanna

Spiddal

Co. Galway

 

College Phone Number:      091-558870

                                                   087-1349929                       

Nearest Town: Galway

 

 

College Secretary:     Máire Uí Chonghaile

                                            Radharc an Chláir

                                            Coilleach

                                            An Spidéal

                                            Co. na Gaillimhe

 

Email:  

 

Website: 

Courses : 

Dates of Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht

 

Marino Institute of Education  23/03/2024 - 06/04/2024  

Froebel College of Education   23/03/2024 - 06/04/2024  

Mary Immaculate College :      05/01/2024 – 19/01/2024

                                                      04/05/2024 – 18/05/2024   

 

St. Patrick’s College of Education DCU 

                     16/08/2024 – 30/08/2024

 

Summer 2024

Summer courses will run nearly every week during the summer, contact the College for details

 

 

Additional information:

 

Immersion, weekend, night & online Irish Language Courses for:

 • Student Teachers

 • Postgraduate Student Teachers

 • Prospective Applicant Teachers

 • 3rd level students studying Irish

 • Mature & Repeat Leaving Cert Students

 • Repeat third level College exams

 • Pre-leaving cert Irish courses

 • Courses for adults, beginners, improvers & advanced learners

Other services offered include:

 • Preparation for interviews for principal and other teaching jobs

 • Preparation for interview for admission to postgraduate teaching courses

 • Please contact us for information on these services

 

 

 

                      

bottom of page