Coláiste Mhuigheo

Ceathrú Thaidhg

Béal an Átha

Co. Mhuigheo

 

Uimhir an Choláiste: 01-6284779 nó 01 6271146

                                              087-2477903

 

Baile is gaire: Béal an Mhuirthead

 

Rúnaí an Choláiste:     Séamus Ó Muirithe

                                               Coláiste Mhuigheo

                                              1, The Downs,

                                              St.Wolstan's Abbey

                                              Celbridge

                                              Co.Kildare

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 31. 05. 2020 - 14. 06. 2020              Táille: €840

 

Cúrsa B: 15. 06. 2020 - 29. 06. 2020              Táille: €840

 

Cúrsa C: 30. 06. 2020 - 14. 07. 2020              Táille: €790

Cúrsa D: 15. 07. 2020 - 29. 07. 2020              Táille: €790

Cúrsa E: 30. 07. 2020 - 13. 08. 2020              Táille: €750

Dianchúrsa do scruduithe

Aois:  10 - 18 mbliana d'aois

 

 

Eolas breise:  Níl Agallamh Riachtanach

                            Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Bus speisialta/Traein ó: Baile Átha Cliath

                            Costas breise - Taisteal

 

* Tá cuid mhaith de ghníomhaíochtaí na gcúrsaí bunaithe ar an uice, curachóireacht, tógáil ráfta, marcaíocht toinne agus snámh.

 

 

Coláiste Mhuigheo

Carrowteige

Ballina

Co. Mayo

 

College Phone Number: 01-6284779 nó 01 6271146

                                                    087-2477903

 

Nearest Town: Belmullet

 

College Secretary:     Séamus Ó Muirithe

                                            Coláiste Mhuigheo

                                            1, The Downs,

                                            St.Wolstan's Abbey

                                            Celbridge

                                            Co.Kildare

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Course A: 31. 05. 2020 - 14. 06. 2020                        Fee: €840

 

Course B: 16. 06. 2020 - 30. 06. 2020                        Fee: €840

 

Course C: 30. 06. 2020 - 14. 07. 2020                        Fee: €790

Course D: 15. 07. 2020 - 29. 07. 2020                        Fee: €790

Course E:  30. 07. 2020 - 13. 08. 2020                        Fee: €750

 

Age: 10 - 18 years old

 

 

Additional information:  No Interview Necessary

                                                      Irish language rule enforced

                                                      No bicycles allowed

                                                      Special bus from: Dublin

                                                      Extra costs: Travel

 

* Water activities include canoeing, raft building, wind surfing, surfing, snorkelling and swimming. These activities are central to all our courses