top of page

Coláiste Gaeilge Inis Meáin

Inis Meáin

Oileán Árainn

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 086 8363822

 

Rúnaí an Choláiste:     Ciara Ní Fhátharta

                                          Inis Meáin

                                          Oileán Árainn

Ríomhphost:  gaeilgeinismeain@gmail.com

 

Suíomh idirlín: 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa 3 seachtaine

 

Cúrsa A: 08 06. 2020 - 29. 06. 2020             Táille: €900

Cúrsa B: 01.07. 2020 - 22. 07. 2020             Táille: €900

 

Eolas breise:  Agallamh Riachtanach

                            Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                           

 

 

 

Coláiste Gaeilge Inis Meáin

Inismaan

Aran Islands

Co. Galway

 

College Phone Number: 086 8363822

 

College Secretary:       Ciara Ní Fhátharta

                                          Inis Meáin

                                          Oileán Árainn

 

 

Email:    gaeilgeinismeain@gmail.com

Website:

Courses : 

 

3 Week course

 

Course A: 08. 06. 2020 - 29. 06. 2020            Fee: €900

Course B: 01.07. 2020 -  22. 07. 2020            Fee: €900

 

Additional information: Interview Necessary

                               Irish language rule enforced

                               No bicycles allowed 

bottom of page