top of page

Coláiste UISCE

Cuan Eilí

OP Clochar

Béal an Átha

Co. MhaighEo

 

Uimhir an Choláiste: 097-82111

 

Baile is gaire: Béal an Mhuirthead

 

Rúnaí an Choláiste:     Claire Nic Oireachtaigh

                                               Coláiste UISCE

                                               Cuan Eilí

                                               OP Clochar

                                               Béal an Átha

                                               Co. MhaighEo

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

Aois: 11 - 19 mbliana d'aois 

Cúrsa Cásca 2024 -

 29/03/2024 – 06/04/2024                            Táille: €650

 

​Cúrsa A:  02/06/2024 – 16/06/2024            Táille: €1600

Cúrsa B:  17/06/2024 – 01/07/2024            Táille: €1600

Cúrsa C:  02/07/2024 – 16/07/2024            Táille: €1500

Cúrsa D: 17/07/2024 – 31/07/2024             Táille: €1500

Cúrsa E:  01/08/2024 – 15/08/2024            Táille: €1500

Cúrsa F:  16/08/2024 – 24/08/2024            Táille: €850

 

Tá Coláiste UISCE lonnaithe i láithreán idéalach le taobh

trá álainn Chuan Eilí ag a bhfuil an brat gorm.

Tá an cuan foscúil sábháilte seo foirfe chun tonnmharcaíocht, seoltóireacht agus canúáil a fhoghlaim.

 

Cúrsaí ar fáíl do rang a 6 ar aghaidh.

 

Aitheantas ó Chumann Seoltóireachta na hÉireann, Cumann Clársheoltóireachta na hÉireann agus Áontas Canúála na hÉireann.

 

Níl árachas, taisteal, turais nó níochán clúdaithe sa táille. Tá bus speisialta le fáil ó Bhaile Átha Cliath, Béal an Átha agus Gaillimh

 

Tá Riail na Gaeilge i bhfeidhm

 

Gaeilge bheo bhríomhar múinte go hanamúil, go proifisiúnta agus go sábháilte tríd eachtraí muir agus ar tír. 

Cúrsa Gaeltachta le gníomhaíochtaí eachtraíochta i gCompháirtíocht leis an gCumann Seoltóireachta na hÉireann.

 

 

Coláiste UISCE

Elly Bay

OP Clochar

Ballina

Co. Mayo

 

College Phone Number: 097-82111

 

Nearest Town: Belmullet

 

College Secretary:     Claire Nic Oireachtaigh

                                               Coláiste UISCE

                                               Cuan Eilí

                                               OP Clochar

                                               Béal an Átha

                                               Co. MhaighEo

 

Ríomhphost:

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Courses : 

Age: 11 - 19 mbliana d'aois 

 

Easter course 2024  

 29/03/2024 – 06/04/2024                            Fee: €650

 

Course A:  02/06/2024 – 16/06/2024            Fee: €1600

Course B:  17/06/2024 – 01/07/2024            Fee: €1600

Course C:  02/07/2024 – 16/07/2024            Fee: €1500

Course D: 17/07/2024 – 31/07/2024             Fee: €1500

Course E:  01/08/2024 – 15/08/2024            Fee: €1500

Course F:  16/08/2024 – 24/08/2024            Fee:€850

Coláiste UISCE is situated in an ideal position adjacent to the beautiful blue flag beach of Elly Bay. This safe sheltered bay is perfect for learning windsurfing, sailing and canoeing.

 

 

Courses are available for students from 6th class upward.

 

Courses are recognised by the Irish Sailing Association, the Irish Surfing Association, the Irish Windsurfing Association and the Irish Canoe Union.

 

Insurance, travel costs, day tours and laundry are not included in the fee price. A special bus service is available from Dublin, Ballina and Galway.

 

The Irish language rule is enforced.

 

Vibrant Irish language taught enthusiastically, professionally and safely on land and sea.

 Gaeltacht course for adventure activities in partnership with the Irish Sailing Association.

 

 

 

bottom of page