Coláiste UISCE

Cuan Eilí

OP Clochar

Béal an Átha

Co. MhaighEo

 

Uimhir an Choláiste: 097-82111

 

Baile is gaire: Béal an Mhuirthead

 

Rúnaí an Choláiste:     Claire Nic Oireachtaigh

                                               Coláiste UISCE

                                               Cuan Eilí

                                               OP Clochar

                                               Béal an Átha

                                               Co. MhaighEo

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa Cásca 2020 - 

                 11. 04. 2020 - 18. 04. 2020            Táille: €540

An Eachléim - Bean an Tí

Cúrsa A: 31. 05. 2020 - 14. 06. 2020            Táille: €1200

 

Cúrsa B: 15. 06. 2020 - 29. 06. 2020            Táille: €1200

 

Cúrsa C: 30. 06. 2020 - 14. 07. 2020            Táille: €1000

 

Cúrsa D: 15. 07. 2020 - 29. 07. 2020             Táille: €950

Cúrsa E: 30. 07. 2020 - 13. 08. 2020              Táille: €950

 

Cuan Eilí - Bean an Tí

Cúrsa A: 31. 05. 2020 - 14. 06. 2020            Táille: €1200

 

Cúrsa B: 15. 06. 2020 - 29. 06. 2020            Táille: €1200

 

Cúrsa C: 30. 06. 2020 - 14. 07. 2020            Táille: €1000

 

Cúrsa D: 15. 07. 2020 - 29. 07. 2020             Táille: €950

Cúrsa E: 30. 07. 2020 - 13. 08. 2020              Táille: €950

Cúrsa F: 14. 08. 2020 - 22. 08. 2020              Táille: €650

 

Cuan Eilí - Lóistín sa Choláiste Cónaithe

Cúrsa A: 31. 05. 2020 - 14. 06. 2020            Táille: €1200

 

Cúrsa B: 15. 06. 2020 - 29. 06. 2020            Táille: €1200

 

Cúrsa C: 30. 06. 2020 - 14. 07. 2020           Táille: €1000

 

Cúrsa D: 15. 07. 2020 - 29. 07. 2020             Táille: €950

Cúrsa E: 30. 07. 2020 - 13. 08. 2020              Táille: €950

Cúrsa F: 14. 08. 2020 - 22. 08. 2020              Táille: €650

 

Aois: 11 - 19 mbliana d'aois 

 

Eolas breise:  

Tá Coláiste UISCE lonnaithe i láithreán idéalach le taobh

trá álainn Chuan Eilí ag a bhfuil an brat gorm.

Tá an cuan foscúil sábháilte seo foirfe chun tonnmharcaíocht, seoltóireacht agus canúáil a fhoghlaim.

 

Cúrsaí ar fáíl do rang a 6 ar aghaidh.

 

Aitheantas ó Chumann Seoltóireachta na hÉireann, Cumann Clársheoltóireachta na hÉireann agus Áontas Canúála na hÉireann.

 

Níl árachas, taisteal, turais nó níochán clúdaithe sa táille. Tá bus speisialta le fáil ó Bhaile Átha Cliath, Béal an Átha agus Gaillimh

 

Tá Riail na Gaeilge i bhfeidhm

 

Gaeilge bheo bhríomhar múinte go hanamúil, go proifisiúnta agus go sábháilte tríd eachtraí muir agus ar tír. 

Cúrsa Gaeltachta le gníomhaíochtaí eachtraíochta i gCompháirtíocht leis an gCumann Seoltóireachta na hÉireann.

 

 

 

 

 

 

Coláiste UISCE

Elly Bay

OP Clochar

Ballina

Co. Mayo

 

College Phone Number: 097-82111

 

Nearest Town: Belmullet

 

College Secretary:      Claire Nic Oireachtaigh

                                             Coláiste UISCE

                                             Cuan Eilí

                                             OP Clochar

                                             Béal an Átha

                                             Co. MhaighEo

 

 

Email:  

 

Website: 

 

Courses : 

 

Easter course 2020

                       11. 04. 2020 - 18. 04. 2020          Fee: €540

An Eachléim - Bean an Tí

Course A:  31. 05. 2020 - 14. 06. 2020             Fee: €1200

 

Course B:  15. 06. 2020 - 29. 06. 2020              Fee: €1200

 

Course C:   30. 07. 2020 - 14. 07. 2020             Fee: €1000

 

Course D:  15. 07. 2020 - 29. 07. 2020             Fee: €950

 

Course E:   30. 07. 2020 - 13. 08. 2020            Fee: €950

Cuan Eilí - Bean an Tí

Course A:  31. 06. 2020 - 14. 06. 2020             Fee: €1200

 

Course B:  15. 06. 2020 - 29. 06. 2020              Fee: €1200

 

Course C:   30. 06. 2020 - 14. 07. 2020             Fee: €1000

 

Course D:  15. 07. 2020 - 29. 07. 20120           Fee: €950

 

Course E:   30. 07. 2020 - 13. 08. 2020             Fee: €950

Course F:   14. 08. 2020 - 22. 08. 2020             Fee: €650

Cuan Eilí - Residential College

Course A:  31. 05. 2020 - 14. 06. 2020             Fee: €1200

 

Course B:  15. 06. 20120 - 29. 06. 2020          Fee: €1200

 

Course C:   30. 06. 2020 - 14. 07. 2020             Fee: €1000

 

Course D:  15. 07. 2020 - 29. 07. 2020             Fee: €950

 

Course E:   30. 07. 2020 - 13. 08. 2020            Fee: €950

Course F: 14. 08. 2020 - 22. 08. 2020              Fee: €650

 

 

Age: 11 - 19 years old

 

Additional information:

Coláiste UISCE is situated in an ideal position adjacent to the beautiful blue flag beach of Elly Bay. This safe sheltered bay is perfect for learning windsurfing, sailing and canoeing.

 

 

Courses are available for students from 6th class upward.

 

Courses are recognised by the Irish Sailing Association, the Irish Surfing Association, the Irish Windsurfing Association and the Irish Canoe Union.

 

Insurance, travel costs, day tours and laundry are not included in the fee price. A special bus service is available from Dublin, Ballina and Galway.

 

The Irish language rule is enforced.

 

Vibrant Irish language taught enthusiastically, professionally and safely on land and sea.

 Gaeltacht course for adventure activities in partnership with the Irish Sailing Association.