top of page

Coláistí Gael-Linn 

1. Bun an Inbhir

2. Machaire Rabhartaigh

Co. Dhún na nGall

 

Uimhir an Choláiste: 01-6751200

Bun an Inbhir:   074-9560884

Machaire Rabhartaigh:  074-9135556

 

Facs:  01-6704180

 

Baile is gaire: Bun an Inbhir - An Bun Beag

                             Machaire Rabhartaigh - Falcarrach

 

Rúnaí an Choláiste:    Gael-Linn

                                         35 Sráid an Dáma

                                        Baile Átha Cliath 2

                                               

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

 

 

Cúrsaí : 

 

Bun an Inbhir

Cúrsa A1: 16. 06. 2023 - 30. 06. 2023   Táille:  € 580

 

Cúrsa A2: 01. 07. 2023 - 15. 07. 2023   Táille:  € 580

Cúrsa B:   16. 07. 2023 - 06. 08. 2023   Táille:  € 870

Aois:  10 - 18 mbliana d'aois

 

Tá Coláiste Bhun An Inbhir suite i nGaeltacht Ghaoth Dobhair. Tá sé lonnaithe in Iarthuaisceart Dhún na nGall, 50KM ó Leitir Cheannainn. Is áit speisialta í Bun An Inbhir le tránna agus tírdhreach álainn.
Tá saibhreas iontach oidhreachta agus Gaeilge sa cheantar seo i nDún na nGall.Tá réimse leathan cluichí ar fáil sa choláiste agus ina measc sin tá; peil, iománaíocht, cispheil, eitpheil, sacar, cluiche corr, leadóg boird, leadóg, eitleog, scuais agus réimse cluichí boird. Molaimid do gach éinne páirt a ghlacadh i gcuid de na sraithchomórtais a eagraítear iad mar creidimid go bhfuil an idirghníomhaíocht shóisialta atá i gceist ar leas an dalta agus go gcabhraíonn sé le forbairt teanga. Ní neart go cur le chéile!
Cuireann Coláiste Bhun an Inbhir rogha leathan de spóirt uisce ar fáil do dhaltaí a bhfuil suim acu sna spóirt sin. Déanann teagascóirí, atá oilte de réir caighdeáin Cumann Curachóireachta na hÉireann na ranganna spóirt uisce a chuir ar fáil.

 

Machaire Rabhartaigh

 

Cúrsa A: 16. 06. 2023 - 30. 06. 2023         Táille: £500stg

Aois: 11-14 mbliana d'aois

 

Cúrsa B: 01. 07. 2023 - 22. 07. 2023         Táille: £690

Cúrsa C: 23. 07. 2023 - 13. 08. 2023         Táille: £690

 

Aois:  11 - 18 mbliana d'aois

 

 

 

Eolas breise:  

Níl Agallamh Riachtanach

 Riail na Gaeilge i bhfeidhm

 Ní cheadaítear rothair

 Bus speisialta ar fáil

 Níl costas taistil go dtí an coláiste san áireamh.

 Cuirfear an costas taistil in iúl tamall roimh an chúrsa.                    

 

 

 

  • Wix Facebook page
  • YouTube Basic Square

Coláiste Gael-Linn 

1. Bunaninver

2. Magheraroarty

Co. Donegal

 

College Phone Number:01-6751200

Bunaninver:     074-9560884

Magheraroarty: 074-9135556

 

Fax:  01-6704180

 

Nearest TownBunaninver -  Bunbeg

                           Magheraroarty- Falcarragh

 

 

College Secretary:    Gael-Linn

                                       35 Sráid an Dáma

                                      Baile Átha Cliath 2 

 

 

Email:  

 

Website: 

 

 

 

Courses : 

 

Bunaninver

Course A1: 16. 06. 2023 -30. 06. 2023             Fee: €580

 

Course A2: 01. 07. 2023 - 15. 07. 2023            Fee: €580

Course B:   16. 07. 2023 - 06. 08. 2023            Fee:  €870

 

Age:  10 - 18 years old

 

Coláiste Bhun an Inbhir is a Gael Linn summer college located in North West Donegal, 50KM from Letterkenny. The Bun an Inbhir gaeltacht is blessed with a rich cultural heritage and beautiful beaches and scenery.
The courses are both exciting and enjoyable and require students to speak Irish for the full duration of the course to the best of their ability.
A mixture of formal classes and a wide range of activities ensure every student has an opportunity improve fluency in the Irish language and deepen their awareness of their heritage.
There is also an optional water sports module on offer for which an additional fee is charged. Why not try kayaking, body-boarding or surfing under fully qualified supervision?
Aon ní nach bhfuil clúdaithe sa táille: taisteal bus go dtí an Coláiste, spórt uisce, agus ábhar foghlamtha/
 

 

 

 

  Magheraroarty

 

Course A:  16. 06. 2023 - 30. 06. 2023            Fee: £500stg

Age: 11-14 years old

* Cúrsa A is a 2 week course, designed specifically for 1st and 2nd year Students from Northern Ireland.

 

Course B: 01. 07. 2023 - 22. 07. 2023           Fee: £690

Course C: 23. 07. 2023 - 13. 08. 2023           Fee: £690

 

Aois:  11 - 18 mbliana d'aois

 

Additional information:  

  No Interview Necessary

  Irish language rule enforced

  No bicycles allowed

  Special bus transport provided

 Travelling costs to College not included

 Cost of travel given before start of course        

 

 

 

 

  • Wix Facebook page
  • YouTube Basic Square
bottom of page