top of page

Coláiste Pobail Chléire

Oileán Chléire

Co. Chorcaí

 

Uimhir an Choláiste: 028-39119

 

Baile is gaire: Sciobairín

 

Rúnaí an Choláiste:     Eibhlín Uí Lionáin

                                               Comharchumann Chléire Teo

                                               Oileán Chléire

                                               An Sciobairín

                                               Co.Chorcaí

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

Cúrsa A: 04/06/2024 – 18/06/2024              Táille:

Cúrsa B: 21/06/2024 – 05/07/2024              Táille:

Aois: 12-18 mbliana d'aois

 

 

Cúrsa Ullmhúcháin don Ardteist

Cúrsa cónaithe coicíse atá ar aon dul leis an ngnáthchúrsa samhraidh ó thaobh eagrúcháin de ach a dhíríonn ar dhaltaí a bheidh ag dul isteach san séú bliain sa Fhómhair. Pléfar gach gné den scrúdú Ardteiste agus go háirithe an scrúdú béil.

 

 

 

Tá Riail na Gaeilge i bhfeidhm

Níl Agallamh Riachtanach

Bus speisialta ó Chorcaigh

Níl costas turas lae clúdaithe sa táille.

Costas breise: €10

 

 

 

 

 

 

Coláiste Pobail Chléire

Cape Clear

Co. Cork

 

College Phone Number: 028-39119

 

Nearest Town: Skibbereen

 

College Secretary:      Eibhlín Uí Lionáin

                                            Comharchumann Chléire Teo

                                            Oileán Chléire

                                            An Sciobairín

                                            Co.Chorcaí

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Course A: 04/06/2024 – 18/06/2024              Fee:

Course B: 21/06/2024 – 05/07/2024              Fee:

Age: 12 - 18 years old

 

Leaving Certificate Preparation Course

 

A two week residential course which is organised in the same way as the normal summer course but which concentrates on pupils who enter 6th year in the autumn. All aspects of the Irish Leaving Cert exam will be dealt with and especially the oral exam.

 

 

 Irish language rule enforced

 No Interview Necessary

 Special bus from Cork

 Day trips not included

 Additional cost: €10          

bottom of page