top of page

Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge

Gaoth Dobhair

Co. Dhún na nGall

 

Uimhir an Choláiste:  074 9531919

Baile is gaire: Gaoth Dobhair

 

Ábhar Óidí: 2019

 

Cúrsaí : Dianchúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta

 

Rúnaí an Choláiste: Éamonn Mac Niallais

 

Fón: 074-9531919 Facs: 074-9531477

 

Ríomhphost: 

 

Suíomh idirlín:

Cúrsaí : Dianchúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta

Dátaí na dTréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht

 

Coláiste Marino                     23/03/2024 - 06/04/2024  

Coláiste Froebel                    23/03/2024 - 06/04/2024  

Coláiste Mhuire gan Smál: 05/01/2024 – 19/01/2024

                                                    04/05/2024-18/05/2024   

Coláiste Phádraig DCU        16/08/2024 – 30/08/2024

 

Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge

Gweedore
County Donegal

 

 

College Phone Number: 074 9531919
Nearest Town: Gweedore

 

Student teachers: 2019

 

Courses: Intensive language courses for adults

 

College Secretary:  Éamonn Mac Niallais

 

Phone: 074-9531919  Fax: 074-9531477

 

 

E-mail: 
 

Website: 

Course : Intensive Gaeilge courses for adults

Dates of the Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht

 

Marino Institute of Education   23/03/2024 - 06/04/2024  

Froebel College of Education     23/03/2024 - 06/04/2024  

Mary Immaculate College          05/01/2024 – 19/01/2024

                                                           04/05/2024 – 18/05/2024   

St. Patrick’s College of Education DCU   16/08/2024 – 30/08/2024

bottom of page