Coláistí Gaeilge

Irish Colleges

 

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

 

Ábhar Oidí na h-Institúidí Oideachais

Student Teachers Gaeltacht Placement

Coláiste Phádraig, Coláiste Marino, Coláiste Froebel

Coláiste Mhuire gan Smál

      

1/9

C.O.N.C.O.S.

Tír an Fhia

Leitir Móir

Co.na Gaillimhe

 

Teileafón:

091 -577050 

Ríomhphost:

eolas@colaistigaeilge.ie