top of page

Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge

An Cheathrú Rua

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste:  091-494600

Ionaid: An Cheathrú Rua & Carna

Ríomhphost: 

 

Suíomh idirlín: 

Cúrsaí : Dianchúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta

Dátaí na dTréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht

 

Coláiste Marino                 23/03/2024 - 06/04/2024  

Coláiste Froebel                23/03/2024 - 06/04/2024  

Coláiste Mhuire gan Smál:     05/01/2024 – 19/01/2024

                                                    04/05/2024 – 18/05/2024   

Coláiste Phádraig DCU           16/08/2024 – 30/08/2024

 

Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge

Carraroe
County Galway

 

College Phone Number: 091-494600
Locations: Carraroe & Carna

 

E-mail: 

 

Website: 

Course : Intensive Gaeilge courses for adults

Dates of the Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht

 

Marino Institute of Education      23/03/2024 - 06/04/2024  

Froebel College of Education       23/03/2024 - 06/04/2024  

Mary Immaculate College :          05/01/2024 – 19/01/2024

                                                          04/05/2024 – 18/05/2024   

St. Patrick’s College of Education DCU 

                                       16/08/2024 – 30/08/2024

bottom of page