top of page

Coláistí Chorca Dhuibhne

1. An Feothanach, Baile na nGall

2. An Mhináird, Abhainn an Scáil

3. An Mhuiríoch, Baile na nGall

4. Baile an Fheirteáraigh

5. Ceann Trá, Baile an Fheirteáraigh

6. Coláiste Íde- An Daingeáin.  

 

Co. Chiarraí

 

Uimhir an Choláiste: 066-9156100

Baile is gaire: An Daingeáin

 

Teagmháil:                Coláistí Chorca Dhuibhne

                                     Baile an Fheirteáraigh

                                     Trá Lí

                                     Co. Chiarraí

 

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí Gaeilge le Bean an Tí

 

Bunscoil:

(R1)       30/06/2024 – 06/07/2024           Táille: €540

Teastas Soisialaigh agus Ard Teist

(D1)       02/06/2024 – 15/06/2024           Táille: €1100

(E1)        16/06/2024 – 29/06/2024           Táille: €1100

(F1)        30/06/2024 – 14/07/2024           Táille: €1100

(G1)       15/07/2024 – 28/07/2024           Táille: €1100

(H1)       29/07/2024 – 11/08/2024           Táille: €1090

 

Teastas Soisialaigh

(U1)       22/07/2024 – 05/08/2024           Táille: €1090

(S1)        07/07/2024 – 21/07/2024           Táille: €1100

 

​Cúrsaí Gaeilge i gColáiste íde

(J1)  15/06/2024 – 29/06/2024     Táille: €1100

(K1) 01/07/2024 – 13/07/2024     Táille: €1090

(L1)  14/07/2024 – 27/07/2024     Táille: €1090

 

Aois:  12- 14 mbliana d'aois

Is Coláiste Cónaithe Gaeilge í Choláiste Íde atá taobh le Cuan an Daingin. Bíonn an coláiste cónaithe ag freastal ar chailíní agus buachaillí san aoisghrúpa 10- 14 mbliana d'aois agus suas go dtí bliain 2 sa mheánscoil. Múintear Gaeilge chumarsáideach atá oiriúnach don aoisghrúpa sin.

 

Eolas breise:  Éarlais  €250.00

                            Costais breise: Taisteal

                            Níl Agallamh riachtanach

                            Ceadaítear rothair

 

 

Cúrsaí Gaeilge le haghaidh gach aois ghrúpa idir 10-18 mbliana d'aois i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Bíonn cúrsaí againn do mhicléinn Ardteistiméireachta, daltaí an Teastas Shóisirigh agus daltaí bunscoile.

 

Bíonn an bhéim ar an dteanga labhartha sna Coláistí agus sna ranganna.

 

Féachtar chuige go mbeidh an t-atmaisféar sa seomra ranga agus lasmuigh de taitneamhach pléisiúrtha mar is í an aidhm ná grá don Ghaeilge a chothú. Bíonn réimse leathan imeachtaí iarnóna, mar shampla, scileanna Peile/Iománaíochta, spóirt uisce, turasanna ar an dtráigh, cluichí spóirt, cadhcáil ar bhá an Daingin agus turasanna áitiúla.

 

Sna himeachtaí oíche bíonn céilithe, seó tallainne, amhránaíocht agus go leor eile. 

Coláistí Chorca Dhuibhne

1. An Feothanach, Baile na nGall

2. An Mhináird, Abhainn an Scáil

3. An Mhuiríoch, Baile na nGall

4. Baile an Fheirteáraigh

5. Ceann Trá, Baile an Fheirteáraigh

6. Coláiste Íde- An Daingeáin.

 

Co. Kerry

College Phone Number: 066-9156100

 

Nearest Town: Dingle

 

Contact:                             Coláistí Chorca Dhuibhne

                                             Baile an Fheirteáraigh

                                             Trá Lí

                                             Co. Chiarraí

 

Email:  

 

Website: 

Courses with Bean an Tí : 

 

Primary school:

(R1)       30/06/2024 – 06/07/2024           Fee: €540

Junior and Leaving certificate

(D1)       02/06/2024 – 15/06/2024           Fee: €1100

(E1)        16/06/2024 – 29/06/2024           Fee: €1100

(F1)        30/06/2024 – 14/07/2024           Fee: €1100

(G1)       15/07/2024 – 28/07/2024           Fee: €1100

(H1)       29/07/2024 – 11/08/2024           Fee: €1090

 

Junior certificate

(U1)       22/07/2024 – 05/08/2024           Fee: €1090

(S1)        07/07/2024 – 21/07/2024           Fee: €1100

 

Courses in Coláiste íde

(J1)  15/06/2024 – 29/06/2024     Fee: €1100

(K1) 01/07/2024 – 13/07/2024     Fee: €1090

(L1)  14/07/2024 – 27/07/2024     Fee: €1090

 

Age:  12 - 14 years old

A residential Irish Language Summer course is held each year at Coláiste Íde on Dingle Harbour. The resisential course in Coláiste Íde is confined to 10-14 year old boys and girls up to 2nd Year in secondary school. On all our courses, emphasis is placed on the spoken language. Classes concentrate on giving students fluency in conversational Irish appropriate to their age. 

 

Additional information: Deposit  €250.00

                            Additional Cost: Travel

                            No interview necessary

                            Bicycles allowed

 

 

Irish Language Courses for 10-18 age group in the West Kerry Gaeltacht. We organise courses for Leaving Certificate students, Junior Cycle and colleges for primary school students.

 

The emphasis will be on the spoken language, on developing oral and communication skills.

 

In these colleges the emphasis is on assisting pupils to acquire fluency in Irish which will enable them to participate through the language in everyday conversation in which they normally engage. Teachers will ensure that the atmosphere inside and outside will be present and enjoyable.

 

Learning Irish in the way will be ahappy experience. We arrange a wide variety of afternoon activities, for example, Football/Hurling skills, kakaying on Dingle Bay, Water Sports, Trips to the beach, sporting activities and trips around the locality.

 

Our nightly activities consist of Céilí, Dramas, Talent Show, Fancy Dress and many more theme nights!

bottom of page