top of page

Coláiste Chamuis

1.  Ros a' Mhíl

2.  Camus

3.  An Tulach

 

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 091-593162 

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Máire Denvir

                                               Indreabhán

                                               Co. na Gaillimhe

 

 

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

1.  Ros a Mhíl:

Teálta agus Halla

Cúrsa A1: 04. 06. 2023 - 17. 06. 2023            Táille: €920

Cúrsa A2: 18. 06. 2023 - 01. 07. 2023            Táille: €920

 

Cúrsa B: 02. 07. 2023 - 22. 07. 2023            Táille: €1190

 

Cúrsa C: 23. 07. 2023 - 12. 08. 2023            Táille: €1190

 

2.  Camus:

 

Cúrsa B: 02. 07. 2023 - 22. 07. 2023            Táille: €1190

 

Cúrsa C: 23. 07. 2023 - 12. 08. 2023            Táille: €1190

 

3.  An Tulach:

 

Cúrsa B: 02. 07. 2023 - 22. 07. 2023            Táille: €1190

 

Cúrsa C: 23. 07. 2023 - 13. 08. 2023            Táille: €1190

Aois:  Scoláirí meánscoile

 

Eolas breise:       Cruinniú Réamhchúrsa Riachtanach

                               Cúrsa tumadh teanga

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Chamuis

1. Ros a' Mhíl

2. Camus

3. An Tulach

 

Co. Galway

 

College Phone Number: 091-593162

 

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:      Máire Denvir

                                             Indreabhán

                                             Co. na Gaillimhe 

 

 

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

1. Ros a Mhíl:

 

Teálta and Community Hall

Course A1: 04. 06. 2023 - 17. 06. 2023            Fee: €920

Course A2: 18. 06. 2023 - 01. 07. 2023            Fee: €920

 

Course B: 02. 07. 2023 - 22. 07. 2023              Fee: €1190

 

Course C: 23. 07. 2023 - 132 08. 2023                   Fee: €1190

 

2. Camus:

 

Course B: 02. 07. 2023 - 22. 07. 2023            Fee: €1190

 

Course C: 23. 07. 2023 - 12. 08. 2023            Fee: €1190

 

3.  An Tulach:

 

Course B: 02. 07. 2023 - 22. 07. 2023            Fee: €1190

 

Course C: 23. 07. 2023 - 13. 08. 2023            Fee: €1190

Age: Secondary School Students

 

Additonal information:     Pre-course meeting necessary

                                                 Language immersion course

 

 

bottom of page