Coláiste Chiaráin

An Cheathrú Rua

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 091-595167 / 091-595186

FACS:   091-595186

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Seán De Paor nó

                                               Cóilín Ó Domhnaill

                                               Coláiste Chiaráin

                                               An Cheathrú Rua

                                               Co. na Gaillimhe

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

An Cheathrú Rua:

 

Cúrsaí coicíse

 

Cúrsa A: 01. 06. 2020 - 16. 06. 2020            Táille: €780

Cúrsa B: 16. 07. 2020 - 30. 06. 2020            Táille: €780

Cúrsa D: 02. 07. 2020 - 16. 07. 2020           Táille: €780

 

Cúrsa E: 25. 07. 2020 - 08. 08. 2020            Táille: €780

 

Cúrsaí 3 Seachtaine

 

Cúrsa C: 02. 07. 2020 - 23. 07. 2020       Táille: €980

 

 

Aois:  10 - 18 mbliana d'aois

 

Eolas breise:  Agallamh Riachtanach

                            Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Bus speisialta/Traein ó: Baile Átha                                          Cliath

                           Ní aon ní nach bhfuil cludaithe sa táille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Chiaráin

Carraroe

Co. Galway

 

College Phone Number: 091-595167 / 091-595186

Fax:  091-595186

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:      Seán De Paor or                                                                                        Cóilín Ó Domhnaill                                                                                  Coláiste Chiaráin                                                                                      An Cheathrú Rua                                                                                      Co. na Gaillimhe

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Carraroe

 

2 Week Courses

Course A: 01. 06. 2020 - 16. 06. 2020            Fee: €780

Course B: 16. 07. 2020 - 30. 06. 2020            Fee: €780

Course D: 02. 07. 2020 - 16. 07. 2020            Fee: €780

 

Course E:  25. 07. 2020 - 08. 08. 2020            Fee:€780

 

3 Week Courses

 

Course C: 02. 07. 2020 - 23. 07. 2020            Fee: €980

 

 

 

 

Age: 10 - 18 years old

Additonal information:    Interview Necessary

                                                Irish language rule enforced

                                                No bicycles allowed

                                                Bus and Rail transport from: Dublin

                                        Fee all inclusive - No hidden costs