Coláiste Chiaráin

An Cheathrú Rua

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 091-595167 / 091-595186

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Seán De Paor nó

                                               Cóilín Ó Domhnaill

                                               Coláiste Chiaráin

                                               An Cheathrú Rua

                                               Co. na Gaillimhe

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

An Cheathrú Rua:

 

Cúrsaí coicíse

Aoisghrúpa: 1 & 2 bliain sa scoil

 

Cúrsa A1: 05. 06. 2022 - 18. 06. 2022         Táille: €790

Cúrsa A2: 19. 07. 2022 - 02. 07. 2022         Táille: €790

Gach aoisghrúpa:

 

Cúrsa B1: 03. 07. 2022 - 16. 07. 2022          Táille: €790

 

Cúrsa B2: 17. 07. 2022 - 30. 07. 2022          Táille: €790

 

 Cúrsa C1:  31. 07. 2022 - 13. 07. 2022         Táille: €790 

 

Aois:  10 - 18 mbliana d'aois

 

Eolas breise:  Agallamh Riachtanach

                            Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Bus speisialta/Traein ó: Baile Átha                                          Cliath

                           Ní aon ní nach bhfuil cludaithe sa táille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Chiaráin

Carraroe

Co. Galway

 

College Phone Number: 091-595167 / 091-595186

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:      Seán De Paor or                                                                                        Cóilín Ó Domhnaill                                                                                  Coláiste Chiaráin                                                                                      An Cheathrú Rua                                                                                      Co. na Gaillimhe

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Carraroe

 

2 Week Courses

Age group: 1 & 2 year in school

Course A: 05. 06. 2022 - 18. 06. 2022            Fee: €790

Course B: 19. 07. 2022 - 02. 07. 2022            Fee: €790

All age groups:

Course B1: 03. 07. 2022 - 16. 07. 2022            Fee: €790

 

Course B2:  17. 07. 2022 - 30. 07. 2022            Fee:€790

 

Course C1:    31.07.2022 - 13.07.2022                  Fee: €790

 

Age: 10 - 18 years old

Additonal information:    Interview Necessary

                                                Irish language rule enforced

                                                No bicycles allowed

                                                Bus and Rail transport from: Dublin

                                                    Fee all inclusive - No hidden costs