Coláiste Cholumba

An Cheathrú Rua

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 091-595184

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Caoimhín Ó hEaghra

                                               Coláiste Cholumba

                                               An Cheathrú Rua

                                               Co. na Gaillimhe

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

An Cheathrú Rua:

 

2 Seachtaine

Aoisghrúpa: 1,2 & 3 Bliain sa scoil

 

Cúrsa A: 06. 06. 2022 - 19. 06. 2022             Táille: €790

Cúrsa B: 20. 06. 2022 - 03. 07. 2022             Táille: €790

 

 

Gach aoisghrúpa: 

 

Cúrsa C: 04. 07. 2022 - 17. 07. 2022             Táille: €790

 

Cúrsa D: 18. 07. 2022 - 31. 07. 2022             Táille: €790

 

Cúrsa E: 01. 08. 2022 - 14. 08. 2022              Táille: €790

 

Níl dátaí socruithe fós do na cúrsaí seo a leanas:

Cúrsa Bunscoile    4/5/6 Rang

 

Dianchúrsa Ardteiste

Aois:  10 - 18 mbliana d'aois

 

Eolas breise:  Agallamh Riachtanach

                            Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Bus speisialta/Traein ó: Baile Átha                                     Cliath               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Cholumba

Carraroe

Co. Galway

 

College Phone Number:  091-595184

 

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:         Caoimhín Ó hEaghra

                                                Coláiste Cholumba

                                                An Cheathrú Rua

                                                Co. na Gaillimhe

 

Email:

 

Website: 

 

Courses : 

 

Carraroe

 

2 Weeks

Age group: 1,2 & 3rd year in school

 

Course A: 06. 06. 2022 - 19. 06. 2022             Fee: €790

Course A1: 20. 06. 2022 - 03. 07. 2022           Fee: €790

All age groups:

 

Course C: 04. 07. 2022 - 17. 07. 2022             Fee: €790

 

Course D: 18. 07. 2022 - 31. 07. 2022             Fee: €790

 

Course E: 01. 08. 2022 - 14. 08. 2022              Fee: €790

 

 

Dates for the following courses are yet not decided:

 

Primary School courses     Class 4/5/6 

 

 

Intensive Preparation for Leaving Certificate 

Age: 10 - 18 years old

 

Additonal information:     Interview Necessary

                                                       Irish language rule enforced

                                                       No bicycles allowed

                                                       Bus and Rail transport from:                                                                  Dublin