top of page

Coláiste Cholumba

An Cheathrú Rua

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 091-595184

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Caoimhín Ó hEaghra

                                               Coláiste Cholumba

                                               An Cheathrú Rua

                                               Co. na Gaillimhe

 

 

 

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

An Cheathrú Rua:

 

2 Seachtaine

Aoisghrúpa: 1,2 & 3 Bliain sa scoil

 

Cúrsa A: 04. 06. 2023 - 17. 06. 2023             Táille: €890

Cúrsa B: 18. 06. 2023 - 01. 07. 2023             Táille: €890

 

 

Gach aoisghrúpa: 

 

Cúrsa C: 02. 07. 2023 - 15. 07. 2023             Táille: €890

 

Cúrsa D: 16. 07. 2023 - 29. 07. 2023             Táille: €890

 

Cúrsa E: 30. 07. 2023 - 12. 08. 2023              Táille: €890

 

Níl dátaí socruithe fós do na cúrsaí seo a leanas:

Cúrsa Bunscoile    4/5/6 Rang

Bunscoil 1: 02. 07. 2023 - 08. 07. 2023         Táille: €430

 

Bunscoil 2: 09. 07. 2023 - 15. 07. 2023         Táille: €430

Bunscoil 3: 16. 07. 2023 - 22. 07. 2023         Táille: €430

Dianchúrsa Ardteiste

                30. 07. 2023 - 12. 08. 2023              Táille: €890

Aois:  10 - 18 mbliana d'aois

 

Eolas breise:   Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Bus speisialta/Traein ó: Baile Átha                                     Cliath               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Cholumba

Carraroe

Co. Galway

 

College Phone Number:  091-595184

 

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:         Caoimhín Ó hEaghra

                                                Coláiste Cholumba

                                                An Cheathrú Rua

                                                Co. na Gaillimhe

 

 

 

 

Email:

 

Website: 

 

Courses : 

 

Carraroe

 

2 Weeks

Age group: 1,2 & 3rd year in school

 

Course A: 04. 06. 2023 - 17. 06. 2023             Fee: €890

Course B: 18. 06. 2023 - 01. 07. 2023              Fee: €890

All age groups:

 

Course C: 02. 07. 2023 - 15. 07. 2023             Fee: €890

 

Course D: 16. 07. 2023 - 29. 07. 2023             Fee: €890

 

Course E:  30. 07. 2023 - 12. 08. 2023             Fee: €890

 

 

Dates for the following courses are yet not decided:

 

Primary School courses     Class 4/5/6 

 

Primary 1: 02. 07. 2023 - 08. 07. 2023         Fee: €430

 

Primary 2: 09. 07. 2023 - 15. 07. 2023         Fee: €430

Primary 3: 16. 07. 2023 - 22. 07. 2023         Fee: €430

Intensive Preparation for Leaving Certificate 

               30. 07. 2023 - 12. 08. 2023              Fee: €890

Age: 10 - 18 years old

 

Additonal information:           Irish language rule enforced

                                                       No bicycles allowed

                                                       Bus and Rail transport from:                                                                  Dublin

                                              

                      

bottom of page