top of page

Coláiste Gleann Maghair

Nua-Choláiste Samhraidh

Gleann Maghair

Co. Chorcaí

 

Uimhir an Choláiste: 021-4821116

Facs:                                   021-4821006

 

Baile is gaire:  Corcaigh

 

Rúnaí an Choláiste:    Siobhán Ó Dúill

                                              Gaelachas Teo,

                                              Gleann Maghair,

                                              Co. an Chorcaí

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 24. 06. 2022 - 01. 07. 2022             Táille: €460

 

Cúrsa B: 04. 07. 2022 - 19. 07. 2022             Táille: €820

Cúrsa C: 20. 07. 2022 - 27. 07. 2022             Táille: €460

 

Aois:  10 - 14 mbliana d'aois

 

Eolas breise:       Níl Agallamh Riachtanach

                                  Ní cheadaítear rothair

                                  Costais breise: Taisteal

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Gleann Maghair

Nua-Choláiste Samhraidh

Glanmire

Co. Cork

 

College Phone Number: 021-4821116

Fax:                                            021-4821006

 

Nearest Town: Skibbereen

 

College Secretary:      Siobhán Ó Dúill

                                             Gaelachas Teo,

                                             Gleann Maghair,

                                             Co. an Chorcaí

 

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Course A: 24. 06. 2022 - 01. 07. 2022             Fee: €460

 

Course B: 04. 07. 2022 - 19. 07. 2022              Fee: €820

Course C: 20. 07. 2022 - 27. 08. 2022              Fee: €460

 

Ages:  10 - 14 years old

 

Additonal information:           No  Interview Necessary

                                                             No bicycles allowed

                                                             Additional costs: Travel

 

 

 

 

bottom of page