top of page

Coláiste Laichtín 

Inis Oirr

Oileáin Árann

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 087 -1183491

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     17 Cloch Chora

                                          Corofinne

                                          Tuaim

                                          Co. na Gaillimhe

 

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 01/06/2024 – 21/06/2024            Táille: €1195

Cúrsa B: 22/06/2024 – 12/07/2024            Táille: €1195

Cúrsa C: 12/07/2024 – 26/07/2024            Táille: €895

Cúrsa D: 26/07/2024 – 09/08/2024            Táille: €895

 

Aois:  11 - 19 mbliana d'aois

 

 

Eolas breise:    Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Bus speisialta ó Bhaile Átha Cliath,

                            Áth Luain, Gaillimh & Inis, Co.an Chláir

                           

 

*Oileán beag álainn é Inis Oirr a bhfuil trá bhreá ghainimh ann. Is í an Ghaeilge gnáth-theanga caidrimh na n-oileánach. Fanann na gasúir le muintir na háite. Cuirtear suíomh sábhailte ar fáil inar féidir tumadh go huile agus go hiomlán sa Ghaeilge le cuimhní deimhneacha agus tairbheacha ar an gGaeltacht. 

 

 

Coláiste Laichtín 

Inis Oirr

Aran Islands

Co. Galway

 

College Phone Number: 087-1183491

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:        17 Cloch Chora

                                          Corofinne

                                          Tuaim

                                          Co. na Gaillimhe

 

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Course A: 01/06/2024 – 21/06/2024            Fee: €1195

Course B: 22/06/2024 – 12/07/2024            Fee: €1195

Course C: 12/07/2024 – 26/07/2024            Fee: €895

Course D: 26/07/2024 – 09/08/2024            Fee: €895

 

Age: 11 - 19 years old

 

 

Additonal information:          Irish language rule enforced

                                                       No bicycles allowed

                                                       Special bus transport                                                                            from Dublin, Athlone, Galway &                                                          Ennis, Co. Clare

                                       

 

*Inis Oirr is a small scenic island with a rugged coastline and a beautifal sandy beach. Irish is the spoken day to day language of the Islanders. Students are accommodated with local families. Inis OIrr uniquely provides the perfect total immersion for a safe, positive and memorable Gaeltacht experience.

bottom of page