Coláiste Laichtín 

Inis Oirr

Oileáin Árann

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 065-6822275

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Caomhán Ó Conghaile

                                          8 Rockmount Grove

                                          Inis

                                          Co. an Chláir

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 03. 06. 2019 - 24. 06. 2019             Táille: €985

 

Cúrsa B: 26. 06. 2019 - 17. 07. 2019             Táille: €890

 

Cúrsa C: 18. 07. 2019 - 08. 08. 2019             Táille: €890

 

Cúrsa D: 18. 07. 2019 - 01. 08. 2019             Táille: €650

 

Aois:  11 - 19 mbliana d'aois

 

 

Eolas breise:    Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Bus speisialta ó Bhaile Átha Cliath,

                            Áth Luain, Gaillimh & Inis, Co.an Chláir

                           

 

*Oileán beag álainn é Inis Oirr a bhfuil trá bhreá ghainimh ann. Is í an Ghaeilge gnáth-theanga caidrimh na n-oileánach. Fanann na gasúir le muintir na háite. Cuirtear suíomh sábhailte ar fáil inar féidir tumadh go huile agus go hiomlán sa Ghaeilge le cuimhní deimhneacha agus tairbheacha ar an gGaeltacht. 

 

 

Coláiste Laichtín 

Inis Oirr

Aran Islands

Co. Galway

 

College Phone Number: 065-6822275

 

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:     Caomhán Ó Conghaile

                                        8 Rockmount Grove

                                        Ennis,

                                        Co.Clare

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Course A: 03. 06. 2019 - 24. 06. 2019                        Fee:€985

 

Course B: 26. 06. 2019 - 17. 07. 2019                        Fee:€890

 

Course C: 18. 07. 2019 - 08. 08. 2019                        Fee:€890

 

Course D: 18. 07. 2019 - 01. 08. 2019                       Fee: €650

 

Age: 11 - 19 years old

 

 

Additonal information:          Irish language rule enforced

                                                       No bicycles allowed

                                                       Special bus transport                                                                            from Dublin, Athlone, Galway &                                                          Ennis, Co. Clare

                                       

 

*Inis Oirr is a small scenic island with a rugged coastline and a beautifal sandy beach. Irish is the spoken day to day language of the Islanders. Students are accommodated with local families. Inis OIrr uniquely provides the perfect total immersion for a safe, positive and memorable Gaeltacht experience.