top of page

Coláiste na Mumhan

Béal Átha an Ghaorthaigh

Co. Chorcaí

 

Uimhir an Choláiste: 021-47071

                                              085-1709327

 

Baile is gaire: Maigh Chromtha

 

Rúnaí an Choláiste:     Liam Shorten

                                               Coláiste na Mumhan

                                               Béal Átha'n Ghaorthaidh

                                               Co.Chorcaí

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 04/06/2023 - 25/06/2023 Táille: €925

Cúrsa B: 02/07/2023 -17/07/2023  Táille: €625

 

Aois:  10 - 19 mbliana d'aois

 

Eolas breise:  Níl Agallamh Riachtanach

                            Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Ní chlúdaítear táillí dochtúra sa tháille

                            Bus speisialta ó Chorcaigh

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste na Mumhan

Ballingeary

Co. Cork

 

College Phone Number: 021-47071

                                                    085-17093271

 

Nearest Town: Maigh Chromtha

 

College Secretary:      Liam Shorten

                                             Coláiste na Mumhan

                                             Béal Átha'n Ghaorthaidh

                                            Co.Chorcaí

 

Email:  

 

Website: 

 

Courses : 

 

Course A: 04/06/2023 - 25/06/2023    Fee: €925

 

Course B:  02/07/2023 -17/07/2023    Fee: €625

 

Age: 10 - 19 years old

 

Additonal information:     No Interview Necessary

                                                       Irish language rule enforced

                                                       No bicycles allowed

                                                       Doctor's fee not included

                                                       Special bus from Cork

                      

bottom of page