Coláiste na Rinne

Rinn ó gCuanach

Dún Garbhán

Co. Phort Láirge

 

Uimhir an Choláiste: 058-46128

Baile is gaire: Dún Garbhán

 

Rúnaí an Choláiste:    Tara Uí Ghreasaí,

                                              Coláiste na Rinne

                                              Rinn ó gCuanach

                                              Dún Garbhan

                                              Co.Phort Láirge

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A1: 04. 06. 2022 - 17. 06. 2022            Táille: €875

Cúrsa A2: 18. 06. 2022 - 01. 07. 2022            Táille: €875

 

Cúrsa B1: 02. 07. 2022- 15. 07. 2022             Táille: €875

Cúrsa B2: 02. 07. 2022 - 15. 07.2022             Táille: €875

 

Cúrsa C1: 16. 07. 2022 - 29. 07. 2022            Táille: €950

Cúrsa GAA & Dianchúrsa Teastas ArdTeistiméireachta

Aois:  10 - 19 mbliana d'aois

 

Eolas breise:       Níl Agallamh Riachtanach

                                 Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                                 Ní cheadaítear rothair

                                 Costais breise: Taisteal agus níochán

                                 Bus Speisialta ó Bhaile Átha Cliath

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste na Rinne

Rinn ó gCuanach

Dungarvan

Co.Waterford

 

College Phone Number: 058-46128

 
Nearest Town: Dungarvan

 

College Secretary:      Tara Uí Ghreasaí,

                                             Coláiste na Rinne

                                             Rinn ó gCuanach

                                             Dún Garbhan

                                             Co.Phort Láirge

 

Email:  

 

Website: 

 

Courses : 

 

Course A1: 04. 06. 2022 - 17. 06. 2022            Fee: €875

Course A2: 18. 06. 2022 - 01. 07. 2022            Fee: €875

 

Course B1: 02. 07. 2022- 15. 07. 2022             Fee: €875

Course B2: 02. 07. 2022 - 15. 07.2022             Fee: €875

 

Course C1: 16. 07. 2022 - 29. 07. 2022            Fee: €950

GAA course & Intensive Leaving Certificate course

 

 

Age: 10 - 19 years old

 

Additonal information:    No Interview Necessary

                                                Irish language rule enforced

                                                No bicycles allowed

                                               Additional cost: Transport & washing                                            Special bus from Dublin