top of page

Coláiste na Rinne

Rinn ó gCuanach

Dún Garbhán

Co. Phort Láirge

 

Uimhir an Choláiste: 058-46128

Baile is gaire: Dún Garbhán

 

Rúnaí an Choláiste:    Tara Uí Ghreasaí,

                                              Coláiste na Rinne

                                              Rinn ó gCuanach

                                              Dún Garbhan

                                              Co.Phort Láirge

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

08. 06. 2023 - 22. 06. 2023            Táille: €980

23. 06. 2022 - 07. 07. 2023            Táille: €980

08. 07. 2023- 22. 07. 2023             Táille: €980

23. 07. 2023 - 06. 08.2023             Táille: €980

 

Dianchúrsa Teastas ArdTeistiméireachta

09. 07. 2023 - 22. 07. 2023            Táille: €1050

 

Aois:  10 - 19 mbliana d'aois

 

Eolas breise:       Níl Agallamh Riachtanach

                                 Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                                 Ní cheadaítear rothair

                                 Costais breise: Taisteal agus níochán

                                 Bus Speisialta ó Bhaile Átha Cliath

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste na Rinne

Rinn ó gCuanach

Dungarvan

Co.Waterford

 

College Phone Number: 058-46128

 
Nearest Town: Dungarvan

 

College Secretary:      Tara Uí Ghreasaí,

                                             Coláiste na Rinne

                                             Rinn ó gCuanach

                                             Dún Garbhan

                                             Co.Phort Láirge

 

Email:  

 

Website: 

 

Courses : 

 

08. 06. 2023 - 22. 06. 2023            Fee: €980

23. 06. 2022 - 07. 07. 2023            Fee: €980

08. 07. 2023- 22. 07. 2023             Fee: €980

23. 07. 2023 - 06. 08.2023             Fee: €980

 

Intensive (honours only) Leaving Certicate

09. 07. 2023 - 22. 07. 2023            Táille: €1050

 

 

Age: 10 - 19 years old

 

Additional information:    No Interview Necessary

                                                Irish language rule enforced

                                                No bicycles allowed

                                               Additional cost: Transport & washing                                            Special bus from Dublin          

                      

bottom of page