Coláiste na Rinne

Rinn ó gCuanach

Dún Garbhán

Co. Phort Láirge

 

Uimhir an Choláiste: 058-46128

Facs:                                    058-46864

 

Baile is gaire: Dún Garbhán

 

Rúnaí an Choláiste:    Tara Uí Ghreasaí,

                                              Coláiste na Rinne

                                              Rinn ó gCuanach

                                              Dún Garbhan

                                              Co.Phort Láirge

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 05. 06. 2020 - 27. 06. 2020            Táille: €1,150

 

Cúrsa B: 01. 07. 2020- 15. 07. 2020             Táille: €850

Cúrsa C: 15. 07. 2020 - 29. 07. 2020            Táille: €850

 

Cúrsa D: 29. 07. 2020 - 12. 08. 2020            Táille: €850

 

Aois:  10 - 19 mbliana d'aois

 

2 Seachtaine

 

Cúrsa H: Ardteistiméireacht                 

                 19. 07. 2020 - 01. 08. 2020            Táille: €920

Aois: 16 - 19 mbliana d'aois

 

 

Nua - Dian-Cúrsa Ardteistiméireachta
Ullmhúcháin cuimsitheach dírithe ar na gneithe seo:

An Béaltriail, Ceapadóireacht, Prós, Fillíocht.
 

 

Eolas breise:       Níl Agallamh Riachtanach

                                 Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                                 Ní cheadaítear rothair

                                 Costais breise: Taisteal agus níochán

                                 Bus Speisialta ó Bhaile Átha Cliath

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste na Rinne

Rinn ó gCuanach

Dungarvan

Co.Waterford

 

College Phone Number: 058-46128

Fax:                                           058-46864

 

Nearest Town: Dungarvan

 

College Secretary:      Tara Uí Ghreasaí,

                                             Coláiste na Rinne

                                             Rinn ó gCuanach

                                             Dún Garbhan

                                             Co.Phort Láirge

 

Email:  

 

Website: 

 

Courses : 

 

Course A: 05. 06. 2020 - 27. 06. 2020                       Fee:€1,150

 

Course B: 01. 07. 2020 - 15. 07. 2020                       Fee:€850

 

Course C: 15. 07. 2020 - 29. 07. 2020                       Fee:€850

 

Course D: 29. 07. 2020 - 12. 08. 2020                       Fee:€850

 

Age: 10 - 19 years old

 

2 Weeks

 

Course H: Leaving Certificate:

                    19. 07. 2020 - 01. 08. 2020                     Fee: €920

Age: 16 - 19 year old

 

Intensive Leaving Certificate Course

Preparation for: The Oral Interview, Composition, Prose, Poetry.
 

 

 

Additonal information:    No Interview Necessary

                                                Irish language rule enforced

                                                No bicycles allowed

                                               Additional cost: Transport & washing                                            Special bus from Dublin