top of page

Coláiste na Rinne

Rinn ó gCuanach

Dún Garbhán

Co. Phort Láirge

 

Uimhir an Choláiste: 058-46128

Baile is gaire: Dún Garbhán

 

Rúnaí an Choláiste:    Tara Uí Ghreasaí,

                                              Coláiste na Rinne

                                              Rinn ó gCuanach

                                              Dún Garbhan

                                              Co.Phort Láirge

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Bunscoil:

Cúrsa L: 04/08/2024 -11/08/2024            Táille: €550

 

Cúrsa A: 06/06/2024 – 20/06/2024         Táille: €1100

Cúrsa B: 21/06/2024 – 05/07/2024         Táille: €1100

Cúrsa C: 06/07/2024 – 20/07/2024          Táille: €1100

Cúrsa D: 21/07/2024 – 04/08/2024         Táille: €1100

 

 Dianchúrsa Teastas ArdTeistiméireachta

Cúrsa H: 07. 07. 2024 - 20. 07. 2024        Táille: €1250

Aois:  10 - 19 mbliana d'aois

 

Eolas breise:       Níl Agallamh Riachtanach

                                 Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                                 Ní cheadaítear rothair

                                 Costais breise: Taisteal agus níochán

                                 Bus Speisialta ó Bhaile Átha Cliath

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste na Rinne

Rinn ó gCuanach

Dungarvan

Co.Waterford

 

College Phone Number: 058-46128

 
Nearest Town: Dungarvan

 

College Secretary:      Tara Uí Ghreasaí,

                                             Coláiste na Rinne

                                             Rinn ó gCuanach

                                             Dún Garbhan

                                             Co.Phort Láirge

 

Email:  

 

Website: 

 

Courses : 

 

Primary:

Course L: 04/08/2024 -11/08/2024         Fee: €550

 

Course A: 06/06/2024 – 20/06/2024      Fee: €1100

Course B: 21/06/2024 – 05/07/2024       Fee: €1100

Course C: 06/07/2024 – 20/07/2024       Fee: €1100

Course D: 21/07/2024 – 04/08/2024      Fee: €1100

 

Intensive Leaving certificate course

Course H: 07. 07. 2024 - 20. 07. 2024      Fee: €1250

Age: 10 - 19 years old

 

Additional information:    No Interview Necessary

                                                Irish language rule enforced

                                                No bicycles allowed

                                               Additional cost: Transport & washing                                            Special bus from Dublin          

                      

bottom of page