top of page

Coláiste Sheosaimh

1.  Carna

2.  Cill Chiaráin

 

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 087 7376981

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Seoladh an Choláiste:    Coláiste Sheosaimh

                                              Bosca P.O. 601,

                                              Inis,

                                              Co. an Chláir

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

Cúrsaí Ardteiste, Teastais Sóisearaigh agus Cúrsaí Cinnireachta:

 

Cúrsa Ard Teist

10 -14 Feabhra 2024                  Táille: € 350

Aois: Scoláirí na hArd Teiste - 6ú bhliain

Clúdófar gach gné de Phaipéar 1 & 2 agus an béal triail

 

 

Cúrsa Teastais Sóisearaigh

10-14 Feabhra 2024                  Táille: € 300

Aois: Scoláirí an Teastas Sóisearaigh - 3ú bhliain

 

​Cúrsa Cinnireachta

10 - 14 Feabhra 2024                  Táille: € 250

Cúrsa dóibh siúd gur mhaith leo a bheith linn mar chinnirí nó mar chúntóirí

 

 

Cúrsaí Coicíse

Cúrsa A1: 02/06/2024 – 16/06/2024             Táille: €880

Cúrsa A2: 16/06/2024 – 30/06/2024            Táille: €880

Cúrsa D:   30/06/2024 – 14/07/2024             Táille: €880

Cúrsa E:    14/07/2024 – 28/07/2024             Táille: €880

Cúrsa F:    28/07/2024 – 11/08/2024             Táille: €880

 

Cúrsaí 3 seachtaine

Cúrsa B:   30/06/2024 – 21/07/2024            Táille: €1140

Cúrsa C:   21/07/2024 – 11/08/2024            Táille: €1140

 

Aois: 11- 18 bliana d'aois

 

 

Eolas breise:          Agallamh Riachtanach

                                  Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                                  Ní cheadaítear rothair

                                  Ioslaghdú € 80.00 don dara pháiste

                                  sa chlann.

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Sheosaimh

1. Carna

2. Kilkerrin

 

Co. Galway

 

College Phone Number:  087-7376981

 

Nearest Town: Galway

 

College Postal address:     Coláiste Sheosaimh

                                                 Bosca P.O. 601,

                                                 Inis,

                                                 Co. an Chláir

 

 

Email:  

 

Website: 

Courses : 

For Leaving Certificate, Junior Certificate and Cinnire (Prefect) Course:

 

Leaving Certificate Courses

10-14 February 2024                  Fee: € 350

Age: Leaving Certificate students - 6th Year Students

All aspects of paper 1 & 2 and oral year students

 

Junior Certificate Courses

10-14 February 2024                  Fee: € 300

Age: Junior Certificate students - 3rd Year Students

 

Prefect Courses

10- 14 February 2024                  Fee: € 250

Course for those who wish to join us as leaders or assistants.

 

 

Forthnight courses

Course A1: 02/06/2024 – 16/06/2024                    Fee: €880

Course A2: 16/06/2024 – 30/06/2024                   Fee: €880

Course D:   30/06/2024 – 14/07/2024                    Fee: €880

Course E:    14/07/2024 – 28/07/2024                   Fee: €880

Course F:    28/07/2024 – 11/08/2024                   Fee: €880

 

3 Week courses

Course B:   30/06/2024 – 21/07/2024           Fee: €1140

Course C:   21/07/2024 – 11/08/2024           Fee: €1140

 

 

Ages:  11 - 18 years old

 

Additonal information:            Interview Necessary

                                                        Irish language rule enforced

                                                        No bicycles allowed

                                                        Reduction of € 80.00 for                                                                  second child in family

 

 

 

 

bottom of page