Coláiste Sheosaimh

1.  Carna

2.  Cill Chiaráin

 

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 087 7376981

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Seoladh an Choláiste:    Coláiste Sheosaimh

                                              Bosca P.O. 601,

                                              Inis,

                                              Co. an Chláir

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

Cúrsaí Ardteiste, Teastais Sóisearaigh agus Cúrsaí Cinnireachta:

 

Cúrsa ArdTeiste 2022

19-23 Feabhra 2022                  Táille: € 350

Aois: Scoláirí na hArd Teiste - 6ú bhliain

Clúdófar gach gné de Phaipéar 1 & 2 agus an béal triail

 

Cúrsa Teastais Sóisearaigh 2022

19-23 Feabhra 2022                  Táille: € 350

Aois: Scoláirí an Teastas Sóisearaigh - 3ú bhliain

Cúrsa Cinnireachta 2022

19-23 Feabhra 2022                  Táille: € 250

Cúrsa dóibh siúd gur mhaith leo a bheith linn mar chinnirí nó mar chúntóirí

 

 

 

Cúrsa A: 05. 06. 2022 - 26. 06. 2022             Táille: €955

 

Cúrsa B: 26. 06. 2022 - 17. 07. 2022             Táille: €850

Cúrsa C: 17. 07. 2022 - 07. 08. 2022             Táille: €850

 

Coicís

 

Cúrsa D: 26. 06. 2022 - 10. 07. 2022              Táille: €650

 

Cúrsa E: 17. 07. 2022 - 31. 07. 2022               Táille: €650

 

Aois: 11- 18 bliana d'aois

 

 

Eolas breise:          Agallamh Riachtanach

                                  Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                                  Ní cheadaítear rothair

                                  Ioslaghdú € 80.00 don dara pháiste

                                  sa chlann.

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Sheosaimh

1. Carna

2. Kilkerrin

 

Co. Galway

 

College Phone Number:  087-7376981

 

Nearest Town: Galway

 

College Postal address:     Coláiste Sheosaimh

                                                 Bosca P.O. 601,

                                                 Inis,

                                                 Co. an Chláir

 

 

Email:  

 

Website: 

 

Courses : 

For Leaving Certificate and Cinnire (Prepect) Course:

 

 

Leaving Certificate Courses 2022

19- 23 February 2022                  Fee: € 350

Age: Leaving Certificate students - 6th Year Students

All aspects of paper 1 & 2 and oral year students

 

Junior Certifidcate Courses 2022

19- 23 February 2022                  Fee: € 350

Age: Junior Certificate students - 3rd Year Students

Prepect Courses 2022

19-23 February 2022                  Fee: € 250

Course for those who wish to join us as leaders or assistants.

 

 

 

Course A: 05. 06. 2022 - 26. 06. 2022              Fee: €955

Course B: 26. 06. 2022 - 17. 07. 2022              Fee: €850

 

Course C: 17. 07. 2022 - 07. 08. 2022              Fee: €850

2 weeks

Course D: 26. 06. 2022 - 10. 07. 2022              Fee: €650

 

Course E: 17. 07. 2022 - 31. 07. 2022              Fee: €650

 

Ages:  11 - 18 years old

 

Additonal information:            Interview Necessary

                                                        Irish language rule enforced

                                                        No bicycles allowed

                                                        Reduction of € 80.00 for                                                                  second child in family