Coláiste Bhríde

Rann na Feirste

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Uimhir an Choláiste: 087-2058175

                                            

Baile is gaire: Anagaire

 

Rúnaí an Choláiste:     Niall Ó Sluáin

                                           "Ceann Scríbe"    

                                           Bóthar Bhaile Átha Cliath

                                           Dún Dealgan

                                           Co.Lú

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 05. 06. 2023 - 198 06. 2023       Táille: €640

Cúrsa B: 18. 06. 2023 - 25. 06. 2023        Táille: £295stg

Tuaisceart na hÉireann amháin

 

Cúrsa C: 25. 06. 2023 - 02. 07. 2023    Táille: £295stg

                                                                                 

Tá Cúrsa B do dhaltaí bunscoile agus céad bhliain ó Phoblacht na hÉireann chomh maith le daltaí 9 & 10 i dtuaisceart na hÉireann.

 

Cúrsa D: 02. 07. 2023 - 16. 07. 2023    Táille: €640

 

Cúrsa E: 16. 07. 2023 - 30. 07. 2023    Táille: €640

Cúrsa F: 30. 07. 2023 - 13. 08. 2023    Táille: €640

 

Aois: 10-19 mbliana d'aois

 

* Baineann an praghas sterling le scoláirí óna sé chontae amháin.
 

 

Tá cúrsa A do scoláirí óga ó Thuaisceart na hÉireann amháin. Tá cúrsa B do scoláirí bunscoile agus scoláirí atá sa chéad bhliain i bPoblacht na hÉireann chomh maith le 9 & 10 i dTuasceart na hÉireann. Tá béim láidir ar Ghaeilge labhartha agus ar an bhéalscrúdú (Teastas Sóisireach & ArdTeist) ar chúrsaí C agus D. Tá cúrsa C oiriúnach do scoláirí GCSE agus tá cúrsa D oiriúnach do scoláirí AS agus A2.
 
Eolas Breise:
     Níl taisteal clúdaithe sa táille (Suas go €50) 
     Níl agallamh Riachtanach 
     Riail na Gaeilge i bhfeidhm
    Tá turasanna agus turas báid san áireamh sa táille.
    Go leor áiseanna spóirt ar fáil chomh maith le                  réimse leathan imeachtaí ar siúl gach oíche
     Busanna speisialta ó stopanna éagsúla

 

Coláiste Bhríde

Ranafast

Letterkenny

Co. Donegal

 

College Phone Number: 087-2057175

Nearest Town: Annagry

 

College Secretary:      Niall Ó Sluáin

                                 "Ceann Scríbe"

                                  Bóthar Bhaile Átha Cliath

                                 Dún Dealgan

                                  Co.Lú

 

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Course A: 05. 06. 2023 - 18. 06. 2023                       Fee: €640

Course B: 18. 06. 2023 - 25. 06. 2023                       Fee: £295stg

Northern Ireland only

 

Course C: 25. 06. 2023 - 02. 07. 2023            Fee: £295stg

 

Course B is for primary and first year students from the Republic of Ireland as well as students from year 9 & 10 from Northern Ireland.

 

Course D: 02. 07. 2023 - 16. 07. 2023           Fee: €640

 

Course E: 16. 07. 2023 - 30. 07. 2023          Fee: €640

 

Course F: 30. 07. 2023 - 13. 08. 20223         Fee: €640

 

Age: 10-19 years old

 

 * The Sterling price is for Northern Ireland students only.

 

 

Course A is for young students from Northern Ireland only. Course B is for primary and first year students from the Republic of Ireland onlyas well as 9 & 10 in North of Ireland schools. Courses C and D have a strong emphasis on spoken Irish and on the oral Irish examination(Junior and Leaving Certificate). Course C is suitable for GCSE students and course D is suitable for AS and A2 students.

 

 

 

 

 

Additional information:
          Travel not included (up to €50)
          No interview necessary 
          Irish language rule enforced
          Fee includes tours and rib boat ride
          Extensive sports facilities and wide range of evening                       activities
          Special bus transport provided from various stops