top of page

Coláiste Bhríde

Rann na Feirste

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Uimhir an Choláiste: 087-2058175

                                            

Baile is gaire: Anagaire

 

Rúnaí an Choláiste:     Niall Ó Sluáin

                                           "Ceann Scríbe"    

                                           Bóthar Bhaile Átha Cliath

                                           Dún Dealgan

                                           Co.Lú

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 05. 06. 2023 - 198 06. 2023       Táille: €640

Cúrsa B: 18. 06. 2023 - 25. 06. 2023        Táille: £295stg

Tuaisceart na hÉireann amháin

 

Cúrsa C: 25. 06. 2023 - 02. 07. 2023    Táille: £295stg

                                                                                 

Tá Cúrsa B do dhaltaí bunscoile agus céad bhliain ó Phoblacht na hÉireann chomh maith le daltaí 9 & 10 i dtuaisceart na hÉireann.

 

Cúrsa D: 02. 07. 2023 - 16. 07. 2023    Táille: €640

 

Cúrsa E: 16. 07. 2023 - 30. 07. 2023    Táille: €640

Cúrsa F: 30. 07. 2023 - 13. 08. 2023    Táille: €640

 

Aois: 10-19 mbliana d'aois

 

* Baineann an praghas sterling le scoláirí óna sé chontae amháin.
 

 

Tá cúrsa A do scoláirí óga ó Thuaisceart na hÉireann amháin. Tá cúrsa B do scoláirí bunscoile agus scoláirí atá sa chéad bhliain i bPoblacht na hÉireann chomh maith le 9 & 10 i dTuasceart na hÉireann. Tá béim láidir ar Ghaeilge labhartha agus ar an bhéalscrúdú (Teastas Sóisireach & ArdTeist) ar chúrsaí C agus D. Tá cúrsa C oiriúnach do scoláirí GCSE agus tá cúrsa D oiriúnach do scoláirí AS agus A2.
 
Eolas Breise:
     Níl taisteal clúdaithe sa táille (Suas go €50) 
     Níl agallamh Riachtanach 
     Riail na Gaeilge i bhfeidhm
    Tá turasanna agus turas báid san áireamh sa táille.
    Go leor áiseanna spóirt ar fáil chomh maith le                  réimse leathan imeachtaí ar siúl gach oíche
     Busanna speisialta ó stopanna éagsúla

 

Coláiste Bhríde

Ranafast

Letterkenny

Co. Donegal

 

College Phone Number: 087-2057175

Nearest Town: Annagry

 

College Secretary:      Niall Ó Sluáin

                                 "Ceann Scríbe"

                                  Bóthar Bhaile Átha Cliath

                                 Dún Dealgan

                                  Co.Lú

 

 

Email:  

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Course A: 05. 06. 2023 - 18. 06. 2023                       Fee: €640

Course B: 18. 06. 2023 - 25. 06. 2023                       Fee: £295stg

Northern Ireland only

 

Course C: 25. 06. 2023 - 02. 07. 2023            Fee: £295stg

 

Course B is for primary and first year students from the Republic of Ireland as well as students from year 9 & 10 from Northern Ireland.

 

Course D: 02. 07. 2023 - 16. 07. 2023           Fee: €640

 

Course E: 16. 07. 2023 - 30. 07. 2023          Fee: €640

 

Course F: 30. 07. 2023 - 13. 08. 2023         Fee: €640

 

Age: 10-19 years old

 

 * The Sterling price is for Northern Ireland students only.

 

 

Course A is for young students from Northern Ireland only. Course B is for primary and first year students from the Republic of Ireland onlyas well as 9 & 10 in North of Ireland schools. Courses C and D have a strong emphasis on spoken Irish and on the oral Irish examination(Junior and Leaving Certificate). Course C is suitable for GCSE students and course D is suitable for AS and A2 students.

 

 

 

 

 

Additional information:
          Travel not included (up to €50)
          No interview necessary 
          Irish language rule enforced
          Fee includes tours and rib boat ride
          Extensive sports facilities and wide range of evening                       activities
          Special bus transport provided from various stops
bottom of page